Van Zeebroek Loic

1994

Kunstwerken


Het werk van Loïc Van Zeebroek schept een vacuüm, een ruimte zonder druk. In een zwaar beladen medium, schilderkunst, slaagt hij er in, via een strategische en zorgvuldige vorm van cherry-picking, ruimtes van contemplatie te scheppen. Zijn werken vertrekken vanuit utilitair botanisch werk (Diocorides),  renaissance schilderkunst en klassieke, zelfs geromantiseerde landschapsschilderkunst. Hij ontdoet die inspiratiebronnen van hun initiele teleologie en adjectieven en schept op die manier een rustpunt. Door zich op een respectvolle manier te ontdoen van die kunsthistorische balast blijft enkel nog een stiltegebied over. Zowel zijn monochromen als figuratief werk worden op die manier ruimtes voor contemplatie en introspectie. Even belangrijk als het (niet) gerepresenteerde zijn de dragers (vaak recuperatiemateriaal) van de werken. Zijn minimale triptieken lijken te fungeren als reistriptieken, die het mogelijk maken op elk moment van de dag, een rustpunt te scheppen.