Vosters Vadim

1979 (Colmar FR) http://vadimvosters.be/

Kunstwerken


De schilderijen van Vadim Vosters gaan in essentie over licht en donker, als overgang tussen zichtbaar en onzichtbaar, grens van tastbaarheid.

De werken refereren aan het 19de eeuwse symbolisme waar verbeeldingskracht, fantasie en intuïtie centraal stonden, met verwijzingen naar het onderbewuste en het onverklaarbare. Door een geniale beheersing van het licht, vanuit de duisternis, creëert hij een sfeer van onrust, onheil, machteloosheid, loomheid, decadentie, … . Vanuit de dikwijls dreigende duisternis en de ermee gepaard gaande onzichtbaarheid en vaagheid verschijnt dan op een meesterlijke manier het licht dat je blik vasthoudt, intrigeert, doet fantaseren.

Geen licht zonder duisternis.

Het gebruik van artificieel licht, de sterke contrasten, de dramatische effecten en de veelvuldig voorkomende geschilderde interieurs zijn ook reminiscenties aan de Barok.

Lichtkunstenaar, installatiekunstenaar, mediakunstenaar,

Vadim Vosters besteedt veel aandacht aan de presentie van zijn werk in de ruimte. Een schilderij wordt installatie. Door de integratie van nieuwe technologieën ontstaat een vorm van interactie tussen toeschouwer en beeld. Als bezoeker leg je een parcours af, de dimensie tijd speelt een belangrijke rol in de beleving van het werk. De kunstenaar fungeert op die manier als regisseur van licht en beweging. In plaats van een verhaal te vertellen bepaalt hij de condities waarin de toeschouwer zijn eigen verhaal kan opbouwen.

Door te werken met klassieke diaprojectoren experimenteert hij met projecties op doek. Projecties van enkel licht of verschillende beelden over elkaar maken dat de toeschouwer fysiek deel gaat uitmaken van de installatie en op die manier afhankelijk van waar hij staat een ander beeld krijgt van een schilderij.

Licht, duisternis en beweging zijn steeds terugkomende elementen in het werk van Vadim Vosters, en vormen ook de elementen van een ontwerp voor een openbare ruimte waar hij momenteel samen met architect Peter Walraet aan werkt.

Vadim Vosters woont en werkt in Brussel. Hij studeerde aan de Academie de Leie in Leuven, Sint-Lucas Gent, Kuvataide Academia in Helsinki en de Academie “Mixed Media” in Gent.

Naast verschillende solotentoonstellingen in binnen- en buitenland participeerde hij in groepstentoonstellingen in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Japan en de US.

Simon Delobel