Vandevijvere Bart

1961 /www.bartvandevijvere.be/

Kunstwerken


Titels krijgen in het werk van Bart Vandevijvere een bijzondere betekenis. Niet zelden verwijzen ze naar muziek. Soms lijken ze te refereren aan een wereld of aan dé wereld. Altijd komt het op een manier van kijken neer. Zo verwijst het werk 'Wink your eyes' naar het knipperen van de ogen of het scherpstellen van de blik. 'Recollecting the access' gaat over het geheugen of het zoeken naar de sleutel om in een schilderij binnen te gaan en erin rond te wandelen.

Als kijker wandel je van spaarzame verf naar verdichting, van geometrische patronen naar puur organische vormen, van gecontroleerde lijnen naar spontane verfvlekken. Je vermoedt meerdere lagen boven elkaar en ziet het wit van het geprepareerde doek. De verf is weggewassen, druipt van het doek en vertoont dikke borstelstreken. De verfhuid voelt soms aan als een deken van fluweel, een schors van een boom of een verweerde muur. Het platte doek verandert in een ruilme waar in je naar binnen kijkt. Je wordt als toeschouwer meegenomen in de beweging van een schilderproces. De schilder maakt het schilderij van binnen naar buiten. De toeschouwer wandelt van buiten naar binnen. Als kind van de abstracte schilderkunst wandelt Bart Vandevijvere verder met een koffer vol inspiratie uit de recente kunstgeschiedenis. Zijn werk staat in relatie tot die geschiedenis en wrikt zich los. Schilderen is voor hem een voortdurende, cyclische beweging tussen esthetiek en non-esthetiek, denken en doen, opbouwen en afbreken. Het is voor hem een permanent uitdagende attitude, variërend van terughoudendheid naar oplossend vermogen, van breekbaarheid naar brutaliteit, van afstoting naar verleiding. De schilderijen van Bart Vandevijvere werken aanstekelijk. Verschillende zintuigen worden tegelijkertijd aangesproken en in beweging gezet. Je voelt met je ogen en kijkt met je oren. Je ontdekt, wordt verbaasd en raakt verwonderd. Er is geen vooraf uitgestippeld plan. Je stapt mee in zijn universum. Je kantelt in en uit, elk knooppunt is een nieuwe ontdekking.

Els Vermeersch