Van Kerckvoorde Elke

1992 www.elkevankerckvoorde.biz/

Kunstwerken


Het werk van Elke Van Kerckvoorde wordt gekarakteriseerd door het ontlenen van bestaande vormen van logo’s, verpakking- of ander reclamemateriaal die ze bewerkt of combineert om zelf beelden te gaan maken die een gevoel van herkenbaarheid oproepen. Van Kerckvoorde beschreef haarzelf in een eerdere tentoonstelling als Beeldend Kunstenaar/ Commerçant en benadrukt hiermee het balanceren op de grens van het commerciële en decoratieve in haar werk. Van Kerckvoorde situeert zich voornamelijk in de praktijk van de schilderkunst, al voelen deze schilderwerken meer aan als stickers of prints op panelen. Door gebruik te maken van computerprogramma’s om voorafgaand aan het schilderen de beelden te creëren, en door de beelden meerdere keren te gebruiken en hergebruiken, bevraagt ze zowel de uniekheid van een werk alsook het schilderen als medium.