Van Imschoot Jan

1963

Kunstwerken


Jan Van Imschoot behoort samen met namen als Luc Tuymans en Michaël Borremans tot een generatie van jonge Belgische schilders die in de afgelopen vijftien jaar internationale bekendheid hebben verworven. Van Imschoot heeft oog voor het verborgene - voor wat genegeerd wordt, buitengesloten wordt of vergeten is. Hij laat figuren zien die zich aan de rand van de maatschappij bevinden, en vertelt verhalen die uit de traditie weggemoffeld zijn. Van Imschoots vlotte, virtuose stijl doet vaak denken aan klassieke kunstschilders, maar zijn realiteitsbesef zorgt ervoor dat zijn werken niet romantisch of ouderwets aandoen. Wel begeeft hij zich met vele referenties naar de kunstgeschiedenis en literatuur voortdurend in dialoog met de traditie. Net als voorgangers als Magritte en Broodthaers verkent Van Imschoot graag de relatie tussen beeldende taal en literaire taal. De verhalen van Van Imschoot kennen daardoor altijd verscheidene dieperliggende niveaus - zonder dat dit de directe visuele kracht van het geschilderde beeld in de weg staat.