Van Dessel Kris

1967 (Antwerpen) www.krisvandessel.com/

Kunstwerken


Het is niet onwaarschijnlijk dat een eerste aanraking met het werk van Kris Van Dessel aan jouw aandacht ontsnapt. Zijn werk is vaak, al dan niet op onconventionele plaatsen, latent aanwezig. Zo wisselde hij gedurende een tentoonstelling de TL-verlichting van de betreffende galerie met die van zijn studio (Switch, 2013). Een geste die de toeschouwer blootstelt aan een - echter verdraaid - betekenisvol element uit zijn praktijk. De act van het herhaaldelijk uitbreken van een baksteen uit de ene muur om vervolgens als dissonant te implementeren in een andere muur (Capture, 2016) kan zowel gelezen worden als een knipoog naar de relativiteit als naar de betekenis van een specifiek element in een specifieke ruimte. Kiezels die hij per toeval verzamelde op zijn automat, legt hij bescheiden in een tentoonstellingsruimte, bedoeld om in de continuïteit van het toeval door bezoekers verspreid te worden (Travel Gravel, 2013). In het performatieve karakter van zijn oeuvre, voel je ondanks Van Dessel’s achtergond in de schilderkunst, het picturale en materiële verdampen. Volumes, afstanden, geluidsfrequenties, omgevingsfactoren, coördinaten, dagelijkse handelingen en trajecten worden als medium geconverteerd tot authentieke kunstwerken. Als vanop een afstand observeert en bevraagt hij de condities van de kunstenaarspraktijk. Hij destilleert de normen van het produceren tot exposeren en countert op genereuze wijze de conventies van distributie. Als een schijnbare outsider spit hij de marge van de kunstwereld uit. In een oeuvre waarin intellectuele reflecties en capteringen van toevalstreffers hand in hand gaan, weet Kris Van Dessel de lading scherpzinnigheid, cynisme en nederigheid geniaal te doseren. De verhouding tussen deze componenten wordt gekristalliseerd in de lezing van de toeschouwer.

Bron: K'RIS VAN DESSEL', Femke Cools