Simoens Titus

1985 http://titussimoens.com/

Kunstwerken


Titus Simoens werkt sinds 2011 aan een reeks over leerlingen die onder een streng regime opgroeien. Een verzameling van dit werk is te zien in het boek ‘Blue, see – Mount song – Los Domadores’. In Blue, see worden de jongens van de Oostendse zeevaartschool IBIS in het zonnetje gezet, in Mount Song de leerlingen van een Chinese kungfuschool en in Los Domadores studenten van een boksschool in Cuba.

In het leven van de leerlingen speelt discipline een grote rol. Het boek van Simoens verbergt dit strenge regime; hij belicht juist de kleine momenten van vertwijfeling, kameraadschap, eenzaamheid en plezier in het leven van deze kinderen. De focus ligt op het leven en overleven in een groep vanaf een jonge leeftijd. De foto’s laten de kinderen als individuen zien, in plaats van als onderdeel van de massa. Hoe kunnen de kinderen zichzelf als individu ontwikkelen in een leven vol uniformiteit en evenredigheid? Dit zijn vragen die iedereen zich afvraagt, ongeacht of je in een streng regime opgroeit of niet. Titus toont onbewaakte momenten in een wereld van regels en orde.

Voor dit project dompelde Simoens zichzelf onder in het dagelijkse leven van de kinderen. Hij volgde dezelfde ritme en activiteiten waardoor hij zich vrij kon bewegen tussen de leerlingen. Hierdoor wist hij ook waar de schaarse vrije momenten werden doorgebracht. De momenten en locaties van de foto’s zijn behoedzaam gekozen en lijken spontaan, maar aan elke foto gaat een grondige studie vooraf.

Eerder trok Titus Simoens voor de serie AMERICA AMERICA twee maanden naar de VS om de American Dream in haar essentie vast te leggen. De serie toont de tegenstellingen tussen het platteland en de steden en tussen de diverse culturen, en de wisselwerking tussen de Amerikanen en het landschap. De spanning tussen het verlangen naar vrijheid en de realiteit is voelbaar. Vreemd genoeg leidt dit steeds tot subtiele beelden met een zachte perverse of absurde toets. De foto’s van de Cowboys zijn dan weer ontroerend humaan. Simoens’ fotografie is a-spectaculair. Het getuigt van een verbluffende eenvoud, maar zijn observaties zijn scherpzinnig en onthullend.

In 2014  was hij ook te zien in een aflevering van De Canvasconnectie op Canvas.