Martyn Pieter jan

1986 (Kortrijk) www.martyn.be

Kunstwerken


Pieter jan Martyn is gefascineerd door de dubieuze beeldtaal van gedeelde geschiedenis en journalistiek. Hij is uitermate geboeid door de vormentaal en composities bij het vastleggen van de contouren van een potentieel historisch document. Er is iets magisch aan de tactiliteit van het verweerde uitverkoren verleden. Er gaat iets mysterieus schuil onder de textuur van bewaarde geschiedenis. Maar evenzeer is Martyn gebeten door de speur- tocht naar welke selectie van beelden, composities en keuzes er niet werden gemaakt in het beeldend rapporteren van een verleden. De thema’s in het oeuvre van Pieter-Jan Martyn, bijvoorbeeld het Neurenbergproces, de terreur- groep RAF, de brand in de Innovation, de Surgery-reeksen of de Audience-reeksen, inspireren zich op een doorgedreven, bijna journalistiek geschiedkundig beeldonderzoek van wat niet is getoond. Het gaat bij Martyn omtrent het vormelijk vertalen van een “pseudo” accurate reconstructie van een specifiek moment. Daarin ligt de nadruk op het verbeelden van de beeldhiaten en beeldvervormingen als spoorloze referentialiteit van een gebeurt- enis. Aan de hand van fotomateriaal wordt, aan de geschilderde reconstructie van de beelden uit het verleden, een dwingende esthetische meerwaarde gegeven. (Bron: BRUTHAUS GALLERY)