Van Geluwe Johan

1929 - 2020 www.johanvangeluwe.com

Kunstwerken


De naam van kunstenaar Johan Van Geluwe staat sinds de jaren zeventig van vorige eeuw synoniem voor ruim verspreide begrippen als “The Museums of Museums” en “Hofjes van Eden”. Als kunstenaar valt hij buiten alle bestaande categorieën. Zijn werk confronteert volkscultuur met museale verhevenheid, Vlaamse tradities met internationale perspectieven, kritische reflectie met aloude symbolen, kitsch met utopie. Deze brede activiteit snijdt langs vele kanten en spreekt een veelvoud van mensen aan. Maak kennis met een oeuvre dat perfect de tijdgeest van meerdere decennia illustreert maar tegelijk uniek is.

THE MUSEUM OF MUSEUMS

Sinds de jaren zeventig ontwikkelt Johan Van Geluwe een oeuvre dat buiten alle kunstcategorieën valt. Hij roept fictieve instituten in het leven zoals The Museum of Museums. De combinatie van globaal en lokaal denken loopt als een rode draad door zijn werk. Daarbij vermengt hij cultuursymbolen met zowel kitsch als avant-garde, en utopie met realiteit. Tegenover de macht van het instituut en de commercialisering van kunst stelt hij een kritische blik gericht op kwaliteit en publieke verantwoordelijkheid. De kunstenaar ontsnapt aan de conventies door zijn toevlucht te zoeken in relativerende ironie en in grensgebieden van de kunst, zoals architectuur, geschiedenis en volkscultuur. Die veelzijdigheid komt tot uiting in verschillende media: installaties, verzamelingen, dia’s, grafiek en woordspelingen. Zijn visie resulteert in een heel eigen beeldtaal die veel thema’s aanraakt maar nergens anders thuishoort dan in The Museum of Museums. (Filip Luyckx)

www.johanvangeluwe.com